เริ่มต้นจากที่นี่ ประวัติของวีนีซียุสฌูนีโยร์ ที่ฝ่าการเลี้ยงลูกที่เฉียบคมและกระโจน เริ่มต้นจากที่นี่ !?

เริ่มต้นจากที่นี่ ในวันที่ 28 ...